Gå hjem-møde om hvordan vi som advokater kan hjælpe vores klienter, som er i krise

Programmet for gå hjem-mødet vil autoriseret & specialistgodkendt psykolog, Karsten Dyring Larsen, give os en gennemgang af hvordan vi som advokater kan hjælpe vores klienter, som er i krise.

 

Kl. 15.00 - 15.45
Forståelse af klientsystemer i krise


Når det drejer sig om at hjælpe personer og familier i krise, er der vigtige psykologiske aspekter, der skal tages i betragtning. Dette oplæg vil berøre følgende temaer, som er relevante i denne sammenhæng:

15 minutters pause

Kl. 16.00 – 16.45
Mig som advokat - en psykologisk indsigt

 

Dette oplæg bygger på personlighedsforståelse ved hjælp af NEO-PI-R og udforsker, hvordan vores personlighedstræk kan påvirke vores adfærd og reaktioner både på det professionelle og personlige plan. NEO-PI-R er den mest valide model til forståelse af personligheden, som anvendes af psykologer. Oplægget vil også berøre betydningen af vores tilknytningsmønstre i vores relation til klienter.

 

Ved at bruge NEO-PI-R kan man opnå en dybere indsigt i egne personlighedstræk og bedre forståelse af, hvordan disse træk påvirker adfærd, beslutningsprocesser og interaktioner med klienter og kolleger. Dette giver mulighed for at være mere opmærksomme på styrker, svagheder og præferencer og hjælper med at håndtere forskellige arbejdssituationer.

 

At erkende egne tilknytningsmønstre er også vigtigt, når der arbejdes med andre mennesker. Ved at forstå egne tilknytningsmønstre kan der opnås en dybere forståelse af, hvordan vi kan etablere og opretholde et positivt samarbejde med vores klienter.

 

15 minutters pause

 

Kl. 17.00 – 17.45
Arbejdsliv og stress: Identifikation og håndtering af stress

 

Stress er en naturlig reaktion, der opstår som følge af udfordringer, pres eller belastninger i vores liv. Det kan have en indvirkning på både vores fysiske og mentale velbefindende og kan have både positive og negative konsekvenser, afhængig af omstændighederne. Det er af afgørende betydning at have en grundig forståelse af stress og være i stand til at håndtere det på en effektiv måde.

 

Dette oplæg omhandler forståelsen af stress og udforsker forskellige tilgange til at håndtere det på individ-, gruppe- og organisations-niveau. Der præsenteres metoder til belastningsanalyse, der giver deltagerne mulighed for at få en klarere forståelse af deres eget stress niveau og identificere potentielle områder, hvor der kan sættes ind for at reducere belastningen i deres arbejdsliv.

 

Derudover vil der være fokus på symptomerne på stress og udbrændthed. Ved at kunne genkende disse symptomer tidligt kan man handle rettidigt samt forebygge, at stress ikke udvikler sig til mere alvorlige tilstande. Der præsenteres forskellige strategier og teknikker til at forebygge og håndtere stress, som deltagerne kan anvende i deres daglige arbejdsliv som selvstændig advokat.

 

Kl. 17.45 – 18.00
Spørgsmål fra deltagerne

 

Gå hjem-mødet holdes den 10. juni 2024 i Aarhus og den 11. juni 2024 i København og med start kl. 15-18.

Når du tilmelder dig et arrangement i DFA-regi, så vil dit navn og firmanavn blive vist på en deltagerliste, som sendes ud til hele foreningen.

Det er gratis at deltage i gå hjem-mødet.
Husk din advokatfuldmægtig må gerne deltage i arrangementet. De kan deltage på lige vilkår og til samme pris som medlemmerne.

 

Hvis du mod forventning ikke kan deltage, skal du melde afbud hurtigst muligt og senest 7 dage før gå hjem-mødets start.
Afmelding senere end 7 dage før gå hjem-mødet start vil udløse en no-show-fee på 500 kr. ekskl. moms. Dette gælder også ved sygdom.
Man må gerne sende et andet medlem eller en fuldmægtig.

Læs mere om foreningens behandling af personoplysninger her.

Tilmeld dig gå hjem-mødet den 10. juni 2024 i Aarhus på Hotel Radisson her.
 

Tilmeld dig gå hjem-mødet den 11. juni 2024 i København hos Danske Advokater, hvor det også er muligt at deltage online her.

 

Der er mange fordele ved at være en del af "familien"