Testamenter & Ægtepagter

Stående ved begyndelsen af et forhold, tænker kun de allerfærreste på, at det en dag slutter. Men man kan spare sig selv – og sine arvinger - for både smerte og stridigheder ved at udfærdige et testamente eller en ægtepagt, inden man træder ind over dørtrinnet til den nye, fælles tilværelse.

 

Læs mere

Arv & Dødsboer

Når en person dør, skal boet skiftes, dvs. det skal gøres op. Dette sker via Skifteretten, der får besked om dødsfaldet typisk fra præst eller bedemand. Det er derfor oftest den, der har bestilt bisættelsen/begravelsen, der bliver indkaldt til møde i Skifteretten. 

 

Læs mere 

 

 

Børn & Samvær

En skilsmisse medfører altid fundamentale ændringer i et barns liv. Det stiller store krav til barnet, men det stiller også store krav til jer som forældre. Hvad grunden til skilsmissen end er, bør barnets behov være jeres udgangspunkt.

 

Læs mere

Ugifte samlevende

Vælger I at leve sammen i et økonomisk, men papirløst fællesskab, kan I komme mange uforudsete problemer i møde ved at starte samlivet med at forholde jer til, hvad der sker, den dag det ophører - enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort.

 

Læs mere  

 

Ægteskab

Stort kirkebryllup eller stille og roligt på rådhuset? Måden, I bliver gift på, er op til jeres egne ønsker. Men inden ønskerne, er der nogle betingelser, som I skal opfylde, før I kan blive gift.

 

Læs mere

Separation & Skilsmisse

Hvis jeres forhold går i stykker, og I går fra hinanden, kan I blive separeret. Først når I har været separeret et år, har I krav på at blive skilt. Hvis I er enige om skilsmisse, kan I herefter blive skilt, når der er gået et halvt år.
 

Læs mere

Mediation & Konfliktløsning

Det er ikke altid konflikter kan undgås f.eks. i forbindelse med en skilsmisse. Begge parter kan være sårbare, med det resultat at uoverensstemmelser ender i konflikt. Mediation er en konstruktiv måde at løse sådanne konflikter på ved hjælp af en upartisk tredjepart, en såkaldt mediator.

 

Læs mere