Behandling af personoplysninger

 

Ved din tilmelding til et kursus, en uddannelse eller et andet arrangement hos Danske Familieadvokater registrerer vi dit navn, firmanavn, titel, e-mailadresse og telefonnummer.
Hvis du ikke allerede har en profil på www.danskeadvokater.dk, vil der blive oprettet en i forbindelse med din tilmelding.

 

 

Vi bruger kun dine tilmeldingsoplysninger med henblik på at gennemføre kurset, herunder til at sende dig praktiske oplysninger om kurset, kursusmateriale, kursusbevis, evalueringsskema og faktura.

 

Dit navn, firmanavn og evt. titel vil fremgå af deltagerlisten, som sendes eller udleveres til deltagere og undervisere. Når du tilmelder dig et arrangement i DFA-regi, så vil dit navn og firmanavn blive vist på en deltagerliste, som sendes ud til hele foreningen.

 

Din tilmelding vil fremgå under ”Mine kurser” på din profil på www.danskeadvokater.dk. Her fremgår din kursushistorik for kurser mv. afholdt af Danske Advokater og specialforeninger, der administreres af Danske Advokater. Din kursushistorik gemmes i 10 hele regnskabsår af hensyn til advokaters indberetning af efteruddannelse.

 

Du kan læse flere detaljer om vores behandling af dine personoplysninger her
 

Persondatapolitik

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

 

Danske Familieadvokater
c/o Danske Advokater
Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
mail@danskefamilieadvokater.dk
CVR NR. 2824 8954
er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

 

Formålet med behandlingen og grundlaget herfor
Vi bruger dine tilmeldingsoplysninger med henblik på at gennemføre kurset, herunder til at sende dig praktiske oplysninger om kurset, kursusmateriale, kursusbevis, evalueringsskema og faktura. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 

Vi opdaterer løbende din personlige profil på www.danskeadvokater.dk med de kurser uddannelser mv., som du har deltaget i hos Danske Advokater og specialforeninger, der administreres af Danske Advokater. Din kursushistorik gemmes i 10 hele regnskabsår af hensyn til advokaters indberetning af efteruddannelse.

 

Hvis vi vurderer, at det er relevant, kan vi sende dig oplysninger om et specifikt kursus, hvis du tidligere har deltaget i et lignende kursus, medmindre du har frabedt sig en sådan henvendelse.

 

Kategorier af oplysninger
Vi behandler kun almindelige og arbejdsrelaterede personoplysninger.

 

Modtagere af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke uden dit samtykke dine oplysninger til andre dataansvarlige med henblik på disses anvendelse af dine oplysninger til egne formål, herunder til markedsføring.

 

Andre kursusdeltagere og undervisere får via deltagerlisten oplysning om dit navn, firmanavn og titel. Øvrige oplysninger, herunder kontaktoplysninger, vil kun blive delt med andre, hvis du har givet samtykke hertil.

 

Overførsel af oplysninger til tredjelande
Vi overfører ikke dine oplysninger til dataansvarlige eller databehandlere i lande uden for EU/EØS, uden at vi har sikret os, at der er et behørigt overførselsgrundlag efter persondataforordningen. Dette kan være relevant ved kurser afholdt i udlandet.

 

Hvor stammer oplysningerne fra?
De oplysninger, vi behandler om dig, stammer fra dig selv, eller fra den person (kollega) der har tilmeldt dig. Du modtager altid en personlig bekræftelse på tilmeldingen med link til de afgivne oplysninger.

 

Hvor længe gemmes oplysningerne?
Din kursushistorik gemmes i 10 år hele regnskabsår af hensyn til advokaters indberetning af efteruddannelse.

 

Dine rettigheder som registreret
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan f.eks. få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, ved at logge ind på din personlige profil på www.danskeadvokater.dk.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret og pligt til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling:
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet:
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 

Der er mange fordele ved at være en del af "familien"