Indmeldelse

Medlemskabet er personligt. Alle advokater med interesse for familie- og arveret kan blive medlem.

 

Kontingentet udgør for næste regnskabsperiode, 1. juli 2023 til 30. juni 2024, 6.000 kr. ekskl. moms, som betales ved indmeldelse. Ved indmeldelse pr. 1. januar til 30. juni 2024 opkræves halvt kontingent på 3.000 kr. ekskl. moms.
 

Som en del af medlemskabet får medlemmerne tilsendt et nyhedsbrev, hvor der gøres opmærksom på arrangementer, nye regler, afgørelser eller lign. som omtales på foreningens hjemmeside. Medlemmer har ret til at deltage i foreningens arrangementer. Det vil af de enkelte arrangementer fremgå, om deltagelse er gratis, eller om der vil blive opkrævet et gebyr for deltagelse.

 

Indmeldelse kan ske ved  udfyldelse af denne formular:

 
 

 

Der er mange fordele ved at være en del af "familien"