Find din familieadvokat
Ret&Råd København V/ Stine Morild Kulmbak

Advokat Stine Morild Morild

Nørre Voldgade 16 4
1358 København K
Tlf. 51 94 30 28Jeg er specialiseret i rådgivning af private, og beskæftiger mig hovedsageligt med familie– og arveret. Inden for familieret beskæftiger jeg mig primært med sager om bodeling efter separation, skilsmisse eller samlivsophævelser. Herunder spørgsmål om særeje, kompensationskrav og spørgsmål om pensioners deling. Jeg har mange sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg arbejder for at finde løsninger, der - også fremadrettet - kan fungere for parterne. I min rådgivning tager jeg altid udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Herudover hjælper jeg med oprettelse af ægtepagter, herunder aftaler om særeje, pensioners deling og gaver mellem ægtefæller. Jeg rådgiver arvinger i dødsboer og hjælper gerne med valg af skifteform, samt kontakt til skifteretten i øvrigt. Herudover har jeg stor erfaring med oprettelse af testamenter. Det er afgørende for min rådgivning, at I er oplyst bedst muligt om de muligheder og begrænsninger, der findes i arveloven, og at testamentet bliver skræddersyet efter jeres behov.

tilbage til søgning