Find din familieadvokat
Rahbek Guldbrøn Advokater I/S

Advokat Anne-Mette Larsen Rahbek

Toldboden 3 1 D
8800 Viborg
Tlf. 88 91 70 14Advokat (H) og partner i Viborg

Mine arbejdsområder: Ægteskabssager Bodelinger Børn og samvær Børnebortførelser Ægtepagter og testamenter Generationsskifter Værgemål Tvangsfjernelser Mediation og konfliktløsning Strafferet. Hverv og medlemsskaber: Medlem af Danske familieadvokater Medlem af Danske arveretsadvokater Uddannet mediator Beneficieret forsvarsadvokat Underviser Familieiværksættere Frivillig i Maryfonden. Jeg har i 25 år beskæftiget mig med familieretten inden for de nævnte områder, og har stor erfaring med at møde i retten. Jeg sætter en ære i at yde en personlig rådgivning på en forståelig måde. Jeg har de seneste år beskæftiget mig meget med retsmægling, idet jeg tror på, at sager der omhandler børn, løses bedst ved at konfliktnedtrappe, og få parterne interesser og behov belyst, fremfor at opstille krav.

tilbage til søgning