Find din familieadvokat
Ret&Råd København v/advokat Helle Haxgart

Advokat Helle Haxgart

Nørre Voldgade 16 16, 4
1358 København K
Tlf. 41 32 52 40Mit speciale er al rådgivning inden for familieret og skilsmisseret

Jeg har i mere end 20 år beskæftiget mig med det familieretlige sagsområde. Jeg har i 8 år været direktør for Statsforvaltningen, der er den myndighed, der behandlede familieretlige sager i Danmark. Jeg har derfor et indgående kendskab til regler og praksis på det familieretlige område. Jeg ved, hvordan systemet arbejder og kan hjælpe dig godt gennem din sag. Inden for familieret er jeg specialist i sager om forældremyndighed, børnenes bopæl og samvær, samt børne- og ægtefællebidrag. Fra mine mange år i Statsforvaltningen kan jeg give specialiseret rådgivning om den sagsbehandling, der foregår, og hvad man kan forvente, myndighederne vil træffe afgørelse om i sager om samvær, bopæl, forældremyndighed og børne- og ægtefællebidrag. I mange år har jeg arbejdet med sager om skilsmisse, samvær, børnenes bopæl og forældremyndighed – og min tilgang er altid, at jeg rådgiver ud fra, hvad der som helhed vil være bedst for barnet. Jeg har mange års erfaring med sager om skilsmisse, separation og samlivsophævelser og om alle de mange spørgsmål om bl.a. børn og bodeling, der skal findes løsninger på, når man går fra hinanden – uanset om man er gift eller ugift samlevende. Jeg hjælper også meget gerne med at komme godt igennem jeres bodeling, så jeres aktiver og passiver deles korrekt og effektivt. Fra mine mange år i Statsforvaltningen har jeg også indgående kendskab til de forvaltningsretlige regler og til sager om kommunernes sagsbehandling inden for det sociale område, herunder sager om tvangsanbringelser af børn. Jeg er uddannet mediator og hjælper gerne med til, at I selv finder frem til den løsning, der vil være bedst for jer. Mediation kan bruges i rigtig mange typer af konflikter, og det er særligt velegnet i sager, hvor I også skal kunne samarbejde godt sammen fremover, f.eks. i sager om børn, bodeling, skilsmisse mv. Privatjuridiske specialer: Forældremyndighed, bopæl og samvær Skilsmisse og separation Bodeling og ægtefælleskifte Børne- og ægtefællebidrag Ægtepagt og testamente Ægteskab og samliv Ugifte samlevende Børnebortførelser Sociale sager Børnesager og tvangsanbringelser Værgemål og fremtidsfuldmagter Adoption, herunder stedbarnsadoption

tilbage til søgning