Find din familieadvokat
Advokat Reinwald

Advokat Sidsel Bernhard

Ladegårdsvej 22
7100 Vejle
Tlf. 76 40 55 10Specialist i familieret

Jeg har i knap 20 år beskæftiget mig med familieret. Jeg har tidligere arbejdet i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset), hvor jeg har truffet adskillige afgørelser i samværssager og har derfor et helt særligt indblik i hvordan sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær behandles i det administrative system. Jeg brænder for at bistå klienterne med alt hvad der er forbundet med en skilsmisse/samlivsophævelse, herunder sagen om børnene og den økonomiske skilsmisse (bodelingen). Jeg har en pragmatisk tilgang til sagerne og har ikke kun juraen med i min juridiske værktøjskasse, idet jeg også har forståelse for og erfaring med, at det har stor værdi for en klient i en livskrise at finde forligsmæssig løsning, hvilket er særligt vigtigt, når der er børn involveret. Jeg er også uddannet konfliktmægler og har stor erfaring med konfliktløsning. Jeg har desuden erfaring med sager om børns anbringelse uden for hjemmet, hvor jeg både har været advokat for forældre og børn fra 12 års alderen. Endelig har jeg Bernhard erfaring i rådgivning og udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter samt sager om køb og salg af fast ejendom.

tilbage til søgning