Find din familieadvokat
Advokat Reinwald

Advokat Camilla Riishede Løkke

Ladegårdsvej 22
7100 Vejle
Tlf. 76 40 55 10Camilla er uddannet fra Aarhus universitet i 2016, hvor hun under hendes kandidatuddannelse udelukkende har haft fokus på de familieretlige fag.

Camilla har skrevet speciale i magtanvendelse overfor børn.

Camilla yder hovedsageligt rådgivning til private klienter og er specialiseret indenfor familieret og lejeret.

Camilla har stor erfaring med behandling af sager om forældremyndighed, bopæl og samvær og kan yde bistand uanset om sagen behandles i Familieretshuset eller Familieretten.

Camilla har tidligere arbejdet ved Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) hvor hun har behandlet hastesager om forældremyndighed, bopæl og samvær. Camilla har således stor indsigt i hvordan sagerne behandles ved Familieretshuset. Hun har desuden ført en lang række sager ved Familieretten om forældremyndighed, bopæl og samvær og er særligt specialiseret på dette område.

Camilla har desuden erfaring med sager vedrørende anbragte børn, og kan således bistå ved sager der behandles ved Børn- og Ungeudvalget, Ankestyrelsen og i retten, uanset om det drejer sig om anbringelse eller samvær.

Camilla kan også bistå ved udarbejdelse af ægtepagter, testamenter og fremtidsfuldmagter, ligesom hun har erfaring med behandling af det økonomiske opgør i forbindelse med en skilsmisse (bodeling).

Camilla beskæftiger sig derudover indgående med dødsbobehandling, hvor hun varetager hele eller dele af bobehandlingen, alt efter hvad arvingerne ønsker.

Camilla har tidligere arbejdet i sekretariatet for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet i Fredericia Kommune, hvorfor hun har et indgående kendskab til lejeretten og kan bistå lejere såvel som udlejere med lejeretlige problemstillinger af enhver art.

Camilla har arbejdet hos Advokat Reinwald siden maj 2021 og beskæftiger sig primært med

- forældremyndigheds- bopæls- og samværssager

- skilsmisser, bodelinger og samlivsophævelser

- dødsbobehandling

- lejeretlige problemstillinger, herunder sager i Huslejenævnet/Beboerklagenævnet og Boligretten

- civile retssager

- tvangsfjernelse af børn

- testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter

- køb og salg af fast ejendom, herunder familiehandler med overdragelse mellem forældre og børn samt skilsmisseskøder


tilbage til søgning