Find din familieadvokat
Advokatfirmaet Strauss & Garlik I/S

Advokat Pernille Nordenbæk

Holsteinsgade 19
8300 Odder
Tlf. 87 80 12 66Advokat med skilsmissebodeling og forældreansvarssager (bopæl, samvær, forældremyndighed) samt anbringelse af børn udenfor hjemmet

Som Familieretsadvokat siden 2010, har jeg bistået adskillige klienter i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrud – dette både i forhold til børnene og bodelingen. Jeg har ligeledes erfaring fra et job som jurist i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset). Via mit tidligere job i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) og efterfølgende som mangeårig familieretsadvokat, har jeg stor indsigt i, hvordan børnesagerne behandles hos såvel Familieretshuset, ved kommunerne og ikke mindst i Familieretten. Jeg har specialiseret mig i ”den økonomiske skilsmisse”, også kaldet bodelingen. Jeg er iøvrigt oprindeligt bankuddannet, og som advokatfuldmægtig arbejdede jeg i et pengeinstitut. I forhold til både bodelinger og forældreansvarssager, har jeg stor erfaring med at føre disse ved domstolene, men jeg har også forståelse for og erfaring med, at det kan have stor værdi for en klient i livskrise af afsøge, om det er muligt at finde en forligsmæssig løsning. Endelig har jeg i mange år beskæftiget mig med sager, der handler om børns anbringelse udenfor hjemmet. Jeg har ligeledes stor erfaring med t rådgive klienter om udarbejdelse af testamenter, ægtepagter og fremtidsfuldmagter.

tilbage til søgning