Find din familieadvokat
Advokatfirmaet Kahlke

Advokat Lone Brandenborg

Købmagergade 3, 2
1150 København K
Tlf. 33 12 25 50

Website: www.kahlke.dk


Advokat Lone Brandenborg (H)

Forretningsområder:

- Ægteskabssager
- Arv og testamente
- Dødsbobehandling
- Generationsskifte
- Ugifte samlevende
- Børn og samvær
- Mediation og konfliktløsning
- Straffesager - Retssagsbehandling
- Fondsret


Hverv og medlemsskaber:

- Medlem af Danske Familieadvokater
- Medlem af Regel- og Tilsynsudvalget
- Bestyrelsesmedlem i Vækstcenteret
- Medlem af Danske Arveretsadvokater
- Medlem af Danske Mediatoradvokater
Herudover sidder jeg i bestyrelsen for en lang række fonde.

Jeg beskæftiger mig med ægteskabssager, herunder forhandlinger i forbindelse med separation og skilsmisse. Endvidere beskæftiger jeg mig med forældremyndigheds- og samværssager, ægtepagter, testamenter og behandler dødsboer og forestår fondsadministration.

Jeg er beneficeret i Københavns Byret og Østre Landsret.

Endelig holder jeg mange foredrag og kurser om arv og testamente herunder for Finansforbundet.

Jeg underviser i skilsmisseret på kurser arrangeret af Danske Advokater.

tilbage til søgning