Find din familieadvokat
Ret&Råd København v/ Advokat Dorte Bytoft

Advokat Dorte Bytoft

Nørre Voldgade 16, 4.
1358 København K
Tlf. 70 70 16 09Familieretsadvokat

Specialist i familie- og arveret: Ægtepagter, testamenter, dødsbo, dødsbobehandling af private skifter og bobestyrer, skilsmisse og separation - herunder ægtefællebidrag, bodelinger, retssager om bopæl, forældremyndighed, samvær, familielån og familieoverdragelse af fast ejendom - herunder gældsbrev og gavebrev. Ud over medlemskab af Danske Familieadvokater er jeg medlem af Danske Arveretsadvokater. Du er velkommen til at kontakte mig for en drøftelse vedrørende din sag.

tilbage til søgning