Find din familieadvokat
Advokathuset Funch & Nielsen P/S

Advokat Gunhild Maj Stausholm-Møller

Toldbodgade 4
7700 Thisted
Tlf. 97 92 33 33Rådgivning med klienten i centrum.

Ved rådgivning med klienten i centrum, forsøger jeg at afdække forligsmuligheder og fører ikke processer for processernes skyld. Sammen med klienten afdækkes forligsmuligheder og vi drøfter evt. procesrisiko, hvorefter vi sammen træffer beslutninger om sagens håndtering og jeg tror på, at klienten er bedst tjent med min ærlige mening om sagen, men respekterer at der kan være store følelser på spil. Jeg er advokat fra 1987 og har møderet for Højesteret og vil således kunne følge din sag helt til dørs, hvis det er nødvendigt. I 2005 blev jeg uddannet advokatmediator og har stor erfaring med konfliktløsning/mægling både inden for erhverv- og privatretten. Siden 1999 har jeg været beneficeret advokat (offentlig forsvarer og beskikket i civile sager). Jeg har i mange år arbejdet med privat ret, herunder familieret (børn, separation/skilsmisse/bodeling og samlivsophævelser) tvangsfjernelser af børn, personskadeerstatning, straffe sager samt dødsbobehandling. Jeg er medlem af Danske mediatoradvokater, Danske familieadvokater, Danske arveretsadvokater og Foreningen af beskikkede advokater, samt Danske Advokater. Til din sag vil der være tilknyttet en sagsbehandlende sekretær, som har særligt kendskab til fagområdet og som du kan kontakte både pr mail og direkte telefon.

tilbage til søgning