Find din familieadvokat
Just Advokatfirma

Advokat Peter Just Christensen

Røjrupvej 13B
5550 Langeskov
Tlf. 65 38 30 41Specialist i familieret

Når jeg repræsenterer dig, varetager jeg udelukkende dine interesser i sagen, hvilket inkluderer et betydeligt engagement, viden og en vilje til at opnå de mål, som vi sammen aftaler for sagen. I familieretlige sager er det vigtigt, at du hurtigt opsøger mig for et godt råd, således at der ikke bliver lavet fejl, som ikke kan rettes. Via min erfaring og viden med at arbejde med familieretlige sager tilstræber jeg mig at sætte mig grundigt ind i den aktuelle sags forhold og rådgive dig ud fra de oplysninger og holdninger til sagen, som du giver. Siden 1994 har jeg arbejdet med familieret og har således en stor og bred erfaring i arbejdet med skilsmisseproblemer, herunder forældremyndighed, samvær og bopæl, bodeling, samlevende, tvangsfjernelser, ægtepagter, arv og testamenter, overdragelse af fast ejendom mv.. Jeg har en bred uddannelsesmæssig baggrund som jurist fra Århus Universitet, forsikringsuddannet på Forsikringsakademiet, officer i Forsvaret samt 26 års erfaring som praktiserende familieadvokat. Jeg har møderet for både landsret og Højesteret og kan således føre din sag i alle instanser, hvilket har givet mig stor erfaring i arbejdet med retssager. Jeg bistår i sager om børnebortførelse og har flere års erfaring med dette arbejde. Jeg er medlem af Danske Familieadvokater og deltager løbende i efteruddannelse inden for dette område. Du er velkommen til at kontakte mig eller min sekretær Rikke Pugdal på tlf. 65 38 30 41 eller på mail: just@advokatjust.dk.

tilbage til søgning