Hvad kan en familieadvokat hjælpe med?

Rådgive dig om din økonomiske situation, når du gifter dig. Hjælpe med at udarbejde en ægtepagt om særeje. Det kan for eksempel være relevant, hvis den ene part har eller får en stor formue, som man ikke vil dele ved skilsmisse, eller hvis den ene har en stor gæld.

Rådgive om selve bodelingen, hvis I skal skilles. Hvem har ret til at blive boende i huset? Hvad er reglerne for betaling af husleje, indtil huset bliver solgt eller overtages af en af jer? Hvordan deles pensioner? Og hvad med indbo?

Hjælpe med at forhandle en aftale om bodeling.

Lave en skriftlig aftale, der tager højde for alle forhold, herunder evt. overdrage ejendommen til den ene af jer.

Hvis ikke der kan opnås enighed at indbringe sagen for skifteretten.

 

Find din familieadvokat her

 

 

 

 

 

Gode råd om bodeling

Sørg for at have overblik over jeres økonomiske situation – herunder formue, gæld og fast ejendom.

  

Sørg for at få kvalificeret juridisk rådgivning. Mange danskere ved ikke, hvad formuefællesskab og særeje indebærer, ligesom mange ikke kender til de muligheder, der er for at oprette ægtepagt om deling af pensioner og/eller særeje. Derfor er det vigtigt at få ordentlig rådgivning, både før I gifter, hvis jeres økonomiske situation ændrer sig under ægteskabet og ved en eventuel skilsmisse.

 

Vær også opmærksom på, at rimelige pensionsopsparinger ifølge reglerne ikke deles ved en skilsmisse

 

Find din familieadvokat her

Formuefællesskab eller særeje?

 

Når to personer gifter sig, opstår der automatisk formuefællesskab Det betyder, at alt hvad ægtefællerne ejede, da de blev gift, alt, hvad de senere
selv tjener, og det de får i arv eller gave, er omfattet af formuefællesskabet, og skal deles ved skilsmisse.

 


Der er også mulighed for at få særeje ved hjælp af en ægtepagt. Det kan for eksempel være relevant, hvis den ene part har en virksomhed, hvor det vil få fatale følger, hvis den skal deles ved skilsmisse.


Du og din ægtefælle kan vælge mellem følgende former for særeje:

• Skilsmissesæreje
• Fuldstændigt særeje
• Kombinationssærej

Find din familieadvokat her

 

 

Nyheder