Ægteskab

Stort kirkebryllup eller stille og roligt på rådhuset? Måden, I bliver gift på, er op til jer selv. Men før I kan blive gift, er der nogle betingelser, som I skal opfylde.
 

Ægteskabsbetingelser

 

Prøvelsesmyndigheden, dvs. borgmesterkontoret og i København Magistratens 1. afd., kan give dispensation fra denne skifteregel.
 

Sidder en af jer i uskiftet bo, følger det også af arveloven, at pågældende skal skifte med førstafdødes livsarvinger, før vedkommende kan gifte sig på ny, medmindre disse livsarvinger giver tilladelse til nyt ægteskab. Giver livsarvingerne denne tilladelse, indtræder der pligt til at betale boafgift på 15% af normalt 1/3 af det uskiftede bo.
 

Kontrollen med om ægteskabsbetingelserne er opfyldt foretages altid af borgmesterkontoret.
 

Opfylder I disse betingelser, skal I udfylde en ægteskabserklæring og indsende den til jeres bopælskommune sammen med relevante papirer. Kommunen laver herefter en prøvelsesattest, som ved en kirkelig vielse skal gives videre til præsten. Ved en borgerlig vielse skal I udfylde en blanket mere om tid, sted og vidner.
 

Blanketter og erklæringer finder I på jeres kommunes hjemmeside.
 

Download pjece om ægteskab her

 

 

 

 

Før I kan blive gift, er der nogle betingelser, som I skal opfylde