At være gift

Hvad betyder det at være gift?

Flere juridiske og økonomiske forhold ændrer sig, når man gifter sig – hvilket kommer bag på mange. Hovedreglen er, at man ved indgåelse af et ægteskab etablerer et formuefælleskab med sin ægtefælle. Det betyder, at I selv, hver især, råder over jeres aktiver (formue/ejendele), og at I selv, hver især, hæfter for jeres passiver (gæld). Herudover har I pligt til at dele jeres nettoformue med jeres ægtefælle, hvis ægteskabet skulle blive opløst ved separation, skilsmisse eller død. Ønsker I en anden formueordning end formuefællesskab, kan I indgå aftale om særeje ved at oprette en ægtepagt.

 

Download pjece om ægteskab her

 

Hvis I stadig har spørgsmål, anbefaler vi et Familietjek.

 

 

 

 

Før I kan blive gift, er der nogle betingelser, som I skal opfylde