Mediation & Konfliktløsning

Det er ikke altid konflikter kan undgås f.eks. i forbindelse med en skilsmisse. Begge parter kan være sårbare, med det resultat at uoverensstemmelser ender i konflikt. Mediation er en konstruktiv måde at løse sådanne konflikter på ved hjælp af en upartisk tredjepart, en såkaldt mediator.

 

Hvad er en mediator?

En mediator er broen mellem to stridende parter. Han eller hun tager ikke parti, men hører begge sider og sørger for, at begge parter tager aktivt del i løsningen af den opståede konflikt. Mediatorens funktion er at sikre, at begge parters synspunkter og ønsker tilgodeses bedst muligt. Resultatet af mediationen er en brugbar løsning baseret på begge parters interesser. Skulle parterne ønske det, kan deres respektive advokater deltage i mediationen. Dette skal dog aftales på forhånd.

 

Læs mere om Mediationsforløbet


Læs mere og se hvor du kan finde en mediator på mediatoradvokater.dk
 

En mediator er broen mellem to stridende parter