Ugifte samlevende

Vælger I at leve sammen i et økonomisk, men papirløst fællesskab, kan I komme mange uforudsete problemer i møde ved at starte samlivet med at forholde jer til, hvad der sker, den dag det ophører - enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort.
 

Hvad med børn?

I har fælles forældremyndighed over fælles barn/børn, hvis I underskriver en fælles omsorgs- og ansvarserklæring, når barnet bliver født, og/eller hvis I har boet sammen inden for de sidste 10 måneder, før barnet/børnene blev født, og faren i den forbindelse anerkendte faderskabet, eller blev dømt til at være far i en faderskabssag ved retten.

 

Hvem skal arve?

Hvis I gerne vil arve hinanden, skal I oprette testamente. Arver I hinanden i henhold til testamente, før I har haft fælles bopæl i to år, eller før I får barn eller venter barn sammen, skal der betales ca. 36,25 % i boafgift af arv og forsikringssummer, der kommer til udbetaling til længstlevende. Arver I hinanden efter at have boet sammen i mere end to år, eller efter at I har fået barn, venter barn eller har haft barn sammen, er afgiften kun 15%.
 

Den længstlevende er ikke automatisk indsat som begunstiget i livsforsikringer, kapitalpensioner m.v. Ønsker I, at den anden skal have forsikringssummen, skal I udfærdige en begunstigelseserklæring - i hvert fald hvis jeres respektive ordninger er oprettet før 1. januar 2008.
 

I kan – hvis I har boet sammen i mere end to år, har, har haft eller venter barn - oprette et udvidet samlevertestamente. Det giver den længstlevende af jer en række af de fordele, som elles kun længstlevende ægtefæller har ved død.

 

Hvis vi går fra hinanden?

Går I fra hinanden, har den af jer, som har købt en ting, også ret til at tage den med. Har du f.eks. stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens din partner har købt fladskærmen, bilen og stereoanlægget, så er det din partner, der tager ejendelene med sig ved samlivsophør.

 

Fast ejendom

Går I fra hinanden, men ejer stadig fast ejendom sammen, skal alle beslutninger om e træffes i enighed. Er I ikke enige, kan den ene af jer eksempelvis blokere for et salg af huset.
Er godt råd er derfor at få rene linjer nu og undgå uoverensstemmelser senere. F.eks. kan I indgå aftaler, der sikrer jer begge, hvis I en dag skulle gå fra hinanden.
 

Læs pjecen Familietjek

 

Uanset hvor lang tid I har boet sammen, arver I ikke automatisk hinanden