Arv & Dødsboer

Når en person dør, skal boet skiftes, dvs. det skal gøres op. Dette sker via Skifteretten, der får besked om dødsfaldet typisk fra præst eller bedemand. Det er derfor oftest den, der har bestilt bisættelsen/begravelsen, der bliver indkaldt til møde i Skifteretten.


Bobehandling

Indtil mødet i Skifteretten må der ikke rådes over afdødes midler. Opstår der et akut behov, bør du dog rette henvendelse til Skifteretten, som herefter kan tage affære. På mødet i Skifteretten skal der tages stilling til, hvordan boet skal skiftes, hvilket afhænger meget af de aktiver og passiver, der er i boet og ikke mindst om der er arvinger. Udgangspunktet er at aktiverne realiseres, gælden betales og at det, der eventuelt er tilbage, fordeles mellem arvingerne.


Der er følgende måder at skifte på:

 

Download pjece om dødsfald og boskifte her.

 

Det kan være en stor mundfuld selv at varetage boets deling