Mediationsforløbet

Mediationen er en proces, og den kan tilrettelægges på forskellige måder. Én af disse måder er baseret på en femtrins-model:

 

  1. Parterne redegør hver især for deres opfattelse af problemet/konflikten
  2. Interesser og behov drøftes
  3. Muligheder og løsningsmodeller opbygges, evt. ved brainstorming
  4. Parterne opbygger en aftale gennem forhandling
  5. Parterne indgår den forhandlede aftale

Hvor lang tid tager en mediation?

Ofte kan en konflikt løses hurtigt ved mediation. Konflikter i forbindelse med skilsmisse, forældremyndighed og andre familieretlige emner vil typisk forløbe over en række kortere møder. Ved en mediation har både mediator og de deltagende parter tavshedspligt.

 

Fordelene ved en mediation

Mediation har mange fordele. Her nævnes de vigtigste:

 

Læs mere og se hvor du kan finde en mediator på mediatoradvokater.dk
 

En mediator er broen mellem to stridende parter