Forenklet privat skifte

I enkelte tilfælde er det muligt at skifte boet ved forenklet privat skifte. Det betyder blandt andet, at arvingerne ikke skal foretage nær så meget arbejde, da der ikke skal laves en boopgørelse, men alene afleveres en åbningsstatus.
 

Hvis boet skiftes ved forenklet privat skifte, er der ingen boperiode, da boet anses for værende afsluttet på dødsdagen. Det kan dog have den ulempe, at arvingerne ikke kan benytte de lempelige skatteregler, der gælder for salg af boets aktiver under boperioden og for beskatning af boets indtægter.
 

Anbefalinger

Det kan være en stor mundfuld selv at varetage boets deling. Derfor anbefaler vi altid, at arvingerne får advokatbistand. Mange af de ting, der skal foretages, som for eksempel at sælge boets aktiver, kan have økonomiske konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at det sker på det rigtige tidspunkt og på den rigtige måde.
Derudover bliver arvinger ofte overraskede over, hvor meget arbejde, der er forbundet med et dødsbo, så de – oveni sorgen og forvirringen – mister overblikket. Mister arvingerne modet undervejs i processen, vil det typisk kræve ekstra tid for advokaten at rydde op i boets forhold.

 

Det kan være en stor mundfuld selv at varetage boets deling